czproudnice
enstreamline
frligne f de courant
geStromlinie e, Strömungslinie e
ru
skprúdnica
cz

proudnice

čára nejvyšší rychlosti proudu vodního toku, často zároveň čára největší hloubky koryta

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována