czzáplavová čára
eninundation line
frligne f d'inondation
geÜberschwemmungslinie e
ruлиния затопления
skzáplavová čiara
cz

záplavová čára

křivka odpovídající průsečnici hladiny vody se zemským povrchem při zaplavení území povodní

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • vyhláška č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována