czzáplavové území
eninundation area
frzone f d'inondation, zone f inondable
geÜberschwemmungsgebiet s
ruзатопляемая территория
skzáplavové územie
cz

záplavové území

území vymezené záplavovou čárou

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • vyhláška č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována