czgeodetické práce
engeodetic activities
frtravaux mpl géodésiques
gegeodätische Arbeiten epl, Landesvermessungsarbeiten epl
ruгеодезические работы
skgeodetické práce, meračské práce
cz

geodetické práce

odborné práce z celého oboru geodezie nebo jen určené oblasti

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována