czgeodetické připojení
engeodetic connection
frrattachement m géodésique
gegeodätischer Anschluss r
ruгеодезическая привязка
skgeodetické pripojenie
cz

geodetické připojení

připojení (sítě, pořadu apod.) na body bodových polí; připojení může být polohové, výškové nebo tíhové

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována