czgeodetický systém
engeodetic system
frsystème m géodésique
gegeodätisches System s
ruгеодезическая система
skgeodetický systém
cz

geodetický systém

společný název pro souřadnicový, výškový nebo tíhový systém

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále