czgrafické měřítko mapy
engraphical scale, scale bar, graphic scale (US)
fréchelle f graphique
gegrafischer Kartenmaßstab r
ruграфический масштаб карты
skgrafická mierka mapy
cz

grafické měřítko mapy

úsečka rozdělená na dílky, jejichž délky na mapě odpovídají číselně vyjádřeným skutečným délkám

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále