czhraniční polygonový pořad
enstate border traverse
frcheminement m de frontière nationale
geStaatsgrenzpolygon r
ruпограничный полигонометрический ход
skhraničný polygónový ťah
cz

hraniční polygonový pořad

spojnice vrcholů prostorové lomené čáry; je vytvořen za účelem geodetického zabezpečení bodů a vyznačení státní hranice a je zaměřen pomocí měřených délek a vodorovných vrcholových úhlů

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále