czhřebová značka
ennail, rivet
frrepère m de nivellement clou
geNivellementsbolzen r
ruнивелирная стенная марка
skklincová značka
cz

hřebová značka

nivelační značka menších rozměrů než čepová značka, s hlavou kulovitě zaoblenou nebo hruškovitého tvaru; osazuje se obvykle shora

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována