czmapové pole
enmap face
frchamp m de la carte, champ m de feuille de carte
geKartenfeld s, Kartenspiegel r
ruполе карты
skpole mapy, mapové pole
cz

mapové pole

plocha, na které je zobrazen obsah mapy, ohraničená vnitřními rámovými čarami

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována