czměřená osnova
enobserved set, observed series
frséquence f mesurée
geMessreihe e
ruнаблюдаемая серия
skmeraná osnova
cz

měřená osnova

soubor údajů představující výsledek zaměření osnovy směrů

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována