czmimorámové údaje
enmarginal information, marginal notes
frhabillage m de carte
geKartenrandangaben epl
ruзарамочные данные
skmimorámové údaje
cz

mimorámové údaje

údaje umístěné vně rámu mapy nebo mapového listu (např. název mapy, mapové vysvětlivky, měřítko mapy, tiráž, náčrtek, graf apod.)

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována