czmístní měřítko (mapy)
enlocal (map) scale
fréchelle f locale (de carte)
geSondermaßstab r der Karte
ruместный масштаб (карты)
skmiestna mierka (mapy)
cz

místní měřítko (mapy)

měřítko v obecném bodu mapy, ovlivněné hodnotou délkového zkreslení v tomto bodu

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále