cznivelace
enlevelling, leveling (US)
frnivellement m
geNivellement s, Nivellierung e
ruнивелирование
sknivelácia
cz

nivelace

určování výšek bodů měřením převýšení mezi sousedními body

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována