czniveleta
envertical alignment, profile grade, road level, level line
frprofil m en long
geNivellette e
ruпроектная высотная линия
skniveleta
cz

niveleta

složka trasy určující její výškový průběh

Obory:

inženýrská geodézie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována