czobousměrná nivelace
endouble-run levelling, levelling in both directions, leveling in both directions (US)
frnivellement m aller et retour
gegegenseitiges Nivellement s
ruнивелирование в прямом и обратном направлениях
skobojsmerná nivelácia
cz

obousměrná nivelace

nivelace provedená jednou ve směru pořadu (tam) a podruhé opačně (zpět)

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována