czoficiální jméno
enstandard name
frnom m officiel
geoffizielle Bezeichnung e
ruстандартизированное географическое название
skoficiálny názov
cz

oficiální jméno

standardizované geografické jméno užívané v úředním (i mezinárodním) styku, stanovené institucí státu, na jehož území se objekt vyskytuje

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována