czochranná tyč
enprotecting bar
frbarre f de protection, poteau m de protection
geSchutzstange e
ruохранный штырь
skochranná tyč
cz

ochranná tyč

tyčová varianta ochranného znaku

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována