czorientační bod
enorientation point
frpoint m d'orientation
geOrientierungspunkt r
ruориентирный пункт
skorientačný bod
cz

orientační bod

jeden z přidružených bodů měřicky připojený ke geodetickému bodu tak, aby poskytoval orientační směr, viditelný bez zvýšeného stanoviska

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále