czpodklad mapy
enmap base
frsupport m de carte
geKartenunterlage e
ruоснова карты, картоснова
skpodklad mapy
cz

podklad mapy

grafické a číselné údaje umožňující konstrukci mapy, lokalizaci předmětů kartografického znázornění a zaručující geometrickou přesnost vytvářené mapy

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována