czpolygonová strana, strana polygonového pořadu
entraverse side, traverse leg
frcôté m d'un cheminement, côté m de polygone, côté m polygonal
geSeite e des Polygonzuges
ruсторона полигонометрического хода
skpolygónová strana, strana polygónového ťahu
cz

polygonová strana, strana polygonového pořadu

1: spojnice dvou sousedních bodů téhož polygonového pořadu

2: spojnice dvou sousedních bodů (vrcholů) polygonového pořadu; podle délky strany rozeznáváme polygonové pořady s krátkými a dlouhými stranami; krátké strany jsou kratší než 300 m; délky stran musí být redukovány před výpočtem souřadnic na vodorovnou a dlouhé strany pak ještě do nulového horizontu a do souřadnicového systému JTSK; délky stran se měří oboustranně elektronickým dálkoměrem; chyby z centrace se eliminují trojpodstavcovou soupravou

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále