czpolygonový pořad
entraverse
frcheminement m polygonal
gePolygonzug r
ruполигонометрический ход
skpolygónový ťah
cz

polygonový pořad

spojnice vrcholů prostorové lomené čáry; je zaměřen pomocí měřených délek a vodorovných vrcholových úhlů

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována