czpomocný (měřický) náčrt
enauxiliary field sketch
frcroquis m auxiliaire
geFeldskizze e, Feldriss r
ruвспомогательный абрис
skpríložný (meračský) náčrt, pomocný (meračský) náčrt
cz

pomocný (měřický) náčrt

měřický náčrt vyhotovený za nepříznivých podmínek; je podkladem pro doplnění měřického náčrtu

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále