czporovnání styku (mapových listů)
enedge comparison (of map sheets)
frcomparaison f de rapports des feuilles de cartes
geVergleich r der Anschlussblätter
ruсводка рамок соседних трапеций
skporovnanie styku (mapových listov)
cz

porovnání styku (mapových listů)

zjišťování shody nebo rozdílnosti polohopisu, výškopisu, popisu mapy, popř. dalšího tematického obsahu na společné vnitřní rámové čáře sousedních mapových listů

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována