czpoříční polygonový pořad
enriver traverse
frcheminement m polygonal de rivière
geFlusspolygonzug r
ruполигонометрический ход вдоль реки
skporiečny polygónový ťah
cz

poříční polygonový pořad

polygonový pořad vedený podél vodního toku

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována