czpovrchová měřická značka
ensurface survey mark
frrepère m de surface
geoberirdische Vermessungsmarke e
ruверхняя марка центра геодезичского пункта
skpovrchová meračská značka
cz

povrchová měřická značka

značka měřického bodu osazená nad úrovní nebo v úrovni terénu

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována