czpravoúhlé rovinné souřadnice
engrid coordinates, rectangular plane coordinates, Cartesian coordinates
frcoordonnées fpl rectangulaires
geGitterkoordinaten epl, Rechtwinkelkoordinaten epl
ruплоские прямоугольные координаты
skpravouhlé rovinné súradnice
cz

pravoúhlé rovinné souřadnice

souřadnice určující polohu bodu v zobrazovací ploše v pravoúhlém rovinném souřadnicovém systému

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále