czměřítková řada
enscale series, succession of scale
frsérie f de cartes
geMassstabsreihe e
ruмасштабный ряд
skmierkový rad
cz

měřítková řada

měřítka stanovená pro soubor map jednotného obsahu nebo účelu

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována