czpolohové připojení
enpositional connection
frrattachement m planimétrique
gePositionsverbindung e
ruплановая привязка
skpolohové pripojenie
cz

polohové připojení

geodetické připojení měřických bodů na body polohového bodového pole

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována