czpomocný měřický bod
enauxiliary survey point
frpoint m de lever auxiliaire
geHilfsmesspunkt r
ruвспомогательный геодезический пункт
skpomocný meračský bod
cz

pomocný měřický bod

bod měřické sítě rozvinuté při podrobném měření, popř. vlícovací bod, zpravidla jen dočasně stabilizovaný, který není součástí podrobného polohového bodového pole

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována