czposunutý klad mapových listů
enshifted layout of map sheets
frdécoupage m de feuilles de cartes décalé
geverschobene Blatteinteilung e der Karten
ruсдвинутая разграфка листов карты
skposunutý klad mapových listov
cz

posunutý klad mapových listů

klad mapových listů posunutý rovnoběžně s kladem mapových listů mapového díla o zlomek rozměrů mapového listu; volí se výjimečně pro některé mapové listy mapového díla

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována