czpracovní měřítko
enworking map scale
fréchelle f de travaille
geArbeitsmaßstab r
ruрабочий масштаб
skpracovná mierka
cz

pracovní měřítko

měřítko, ve kterém je počítán, zobrazován a zpracován postupně elaborát mapy; je to např. měřítko mapování, měřítko leteckého měřického snímku, měřítko sestavitelského originálu, měřítko kartografického originálu

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále