czpředmět měření
ensubject of survey
frobjet m de lever
geObjekt s der Vermessung
ruобъект измерения
skpredmet merania
cz

předmět měření

vybraný objekt a jev stanovený příslušným technickým předpisem nebo normou v souladu s účelem podrobného měření

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále