czpředmět šetření
ensubject of adjudication
frobjet m d'enquête
geObjekt s der Untersuchung
ru
skpredmet vyšetrovania
cz

předmět šetření

vybraný objekt a jev o němž jsou při šetření zjišťovány požadované údaje

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále