czpřechodné stanovisko
entemporary station, free station
frstation f temporaire
geprovisorischer Standpunkt r
ruвременная точка стояния
skprechodné stanovisko
cz

přechodné stanovisko

stanovisko na vhodně zvoleném bodě, dočasně stabilizovaném nebo nestabilizovaném, určeném z bodů vytyčovací sítě jen pro okamžitou potřebu vytyčení stavebního objektu ve vodorovné rovině polárními souřadnicemi

Obory:

inženýrská geodézie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována