czpřechodné stanovisko, volné stanovisko
entemporary station, free station
frstation f temporaire
geprovisorischer Standpunkt r
ruвременная точка стояния
skprechodné stanovisko
cz

přechodné stanovisko, volné stanovisko

1: stanovisko na vhodně zvoleném bodě, dočasně stabilizovaném nebo nestabilizovaném, určeném z bodů vytyčovací sítě jen pro okamžitou potřebu vytyčení stavebního objektu ve vodorovné rovině polárními souřadnicemi
2: stanovisko na vhodně zvoleném místě s dobrou viditelností na lokalitu měření, nestabilizované nebo vyjíměčně dočasně stabilizovanéí, určené z okolních bodů bodového pole pro okamžitou potřebu zaměření/vytyčení bodů polární metodou (např. totální stanicí)

Pozn.: při tomto stanovisku odpadá nutnost centrace přístroje

Obory:

inženýrská geodézie

Zdroje, odkazy:
  • (1) ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii
  • (2) Terminilogická komise ČÚZK
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována