czpřepracování původní mapy
enrevision of original map
frremaniement m de carte originale
geUmarbeitung e der Urkarte
ruобновление карты, переработка карты
skprepracovanie pôvodnej mapy
cz

přepracování původní mapy

tvorba nové mapy využitím operátu dříve vyhotovené původní mapy; její obsah se zobrazí z dokumentovaných měřických údajů nebo údajů získaných kartometrickou digitalizací, popř. se obsah původní mapy převede grafickou transformací

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována