czpříložný (měřický) náčrt
enenclosed (survey) sketch
frcroquis m de détail annexe
gebeigelegte (Mess-) Skizze e
ruдополнительный абрис
skpríložný (meračský) náčrt
cz

příložný (měřický) náčrt

měřický náčrt obsahující podrobnosti, které nebylo možno vyznačit v měřickém náčrtu daného území

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována