czrajón
enoriented distance
frrayon m
geRayon r
ruрайон
skrajón
cz

rajón

orientovaná a délkově zaměřená spojnice daného a určovaného bodu

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována