czúdaje v mapovém rámu
enmap frame informations
frrenseignements mpl marginauxl
geRahmenaufgaben epl
ruданные между внутренней и внешней рамкой карты
skrámové údaje
cz

údaje v mapovém rámu

údaje umistěné v ploše mapového rámu, tj. mezi vnitřními a vnějšími rámovými čarami

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována