czrekognoskace terénu
enterrain reconnaissance
frreconnaissance f du terrain
geTerrainrekognoszierung e
ruрекогносцировка местности
skrekognoskácia terénu
cz

rekognoskace terénu

zjišťování stavu skutečností na místě, kde se mají konat geodetické práce v terénu

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována