czrelativní (výšková) kóta
enrelative spot height
frcote f de hauteur relative
gerelative Kote e, relative Höhenzahl e
ruотносительная отметка
skrelatívna (výšková) kóta
cz

relativní (výšková) kóta

výšková kóta vyjadřující výšku vztaženou k zvolené srovnávací ploše

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována