czrelativní výška
enrelative height
frhauteur f relative
gerelative Höhe e
ruотносительная высота
skrelatívna výška
cz

relativní výška

výška vztažená k jiné ploše než nulové; je to vlastně výškový rozdíl

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována