czrozestup vrstevnic
encontour distance
frdistance f des courbes de niveau
geHöhenlinienabstand r
ruкратчайшее расстояние между горизонталями
skrozstup vrstevníc
cz

rozestup vrstevnic

nejkratší vzdálenost dvou sousedních vrstevnic na mapě

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována