czřešení vrstevnic, konstrukce vrstevnic
enconstruction of contour lines
frconstruction f des courbes de niveau
geKonstruktion e der Höhenschichtlinien
ruинтерполирование горизонталей, моделирование горизонталей
skriešenie vrstevníc, konštrukcia vrstevníc
cz

řešení vrstevnic, konstrukce vrstevnic

určování polohy vrstevnic interpolací mezi výškami zobrazených podrobných výškových bodů

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována