czsesuv
enlandslide
fréboulement m, croulement m, glissement m
geRutsch r, Abrutschung e
ruоползень
skzosuv
cz

sesuv

jev vznikající účinkem zemské tíže při porušení stability svahů, např. vlivem lidské činnosti nebo při působení vody na nepropustných kluzkých plochách

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována