czsignalizace
enmarking, beaconing, targeting
frsignalisation f
geSignalisierung e
ruмаркировка
sksignalizácia
cz

signalizace

1: zařízení vybudovaná nebo umístěná na bodě sloužící k měření nebo cílení, jako měřické stavby, výtyčky, terče, světelné, zvukové anebo elektromagnetické zdroje nebo ozvěnové stanice

2: činnost spojená s budováním nebo umísťováním těchto zařízení

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována