czspádové šrafy
enhachures
frhachures fpl de relief
geBöschungsschraffen epl
ruштриховка откосов
skspádové šrafy
cz

spádové šrafy

krátké úsečky vyjadřující směr sklonu terénního reliéfu a změnou své délky a tloušťky velikost sklonu terénního reliéfu; příkladem jsou Lehmanovy šrafy

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována