czspádovka
enfall line direction
frhachure f (signe f indiquant la direction de pente)
geFalllinienrichtung e
ruгашюра, бергштрих
skspádovka
cz

spádovka

krátký úsek spádnice přikreslený k vrstevnici v místě jejího největšího zakřivení tam, kde směr sklonu terénního reliéfu není dost zřejmý (především pro rozlišení vypuklých a vhloubených tvarů)

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována