czstabilizace
enpoint monumentation
frmatérialisation f
geVermarkung e
ruзакрепление (пункта)
skstabilizácia
cz

stabilizace

1. jedna nebo několik měřických značek měřického bodu; podle provedení se rozlišuje

- trvalá stabilizace,

- dočasná stabilizace,

2. činnost spojená s osazováním měřických značek

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále